Telesná výchova s p. Guľom

Máme radi telesnú výchovu a pohyb! To je určite heslo žiakov 4.B triedy na ZŠ s MŠ Školská 49 v Žiline – Závodí. A ak sa im na telesnej výchove venuje aj známy futbalový tréner, radosť je znásobená. Tak to bolo aj 4.3. 2022, v piatok, keď medzi žiakov zavítal p. Adrián Guľa. Hodina telesnej výchovy bola veselá, zaujímavá, športová a samozrejme súťaživá. Po rozohriatí a rozcvičení to bol Vláčik, Molekuly, posilňovanie, súťaž medzi družstvami aj aktivita zameraná na postreh a rýchlosť.

Hodina ubehla veľmi rýchlo. Spokojnosť detí aj p. trénera vyjadroval úsmev na tvárach.

Ďakujeme veľmi pekne za čas, ktorý deťom p. Guľa venoval a tešíme sa na ďalšie športové stretnutia.