Sprievodca školským rokom 2023/2024

Školstvo

Sprievodcu školským rokom 2023/2024 schválil minister školstva dňa 30. 5. 2023. Organizačné pokyny na školský rok 2023/2024 sú pre školy záväzné a nadobúdajú svoju účinnosť 1. septembra 2023. Ich súčasťou je príloha č. 1 s termínmi školských prázdnin na školské roky 2023/2024 až 2025/2026. Informácie v Informačnom servise sú doplnené hyperlinkovými odkazmi na ich zdroj.

viac informácií: https://www.minedu.sk/sprievodca-skolskym-rokom-20232024/