Rozhodnutie o výrube drevín v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

Rozhodnutia o výruboch

Rozhodnutie o výrube drevín v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny