Projektový zámer Malé zlepšenia eGov služieb mesta Žilina – Verejné pripomienkovanie v zmysle vyhlášky 85/2020 Z.z.

Mesto Žilina sprístupňuje na verejné pripomienkovanie projektovú dokumentáciu dopytovo orientovaného projektu Malé zlepšenia eGov služieb mesta Žilina, aby sa k tejto dokumentácii vedeli vyjadriť všetky subjekty, ktoré sa venujú informatizácii a digitalizácii systémov verejnej správy.

Dôvodom realizácie projektu, je skvalitniť procesy a služby Mesta Žilina, aby sa spríjemnila a zefektívnila komunikácia úradu s občanmi a uľahčila práca úradníkov. Chceme vylepšiť skupinu elektronických služieb tak, aby sa odstránili bariéry, kvôli ktorým verejnosť služby nepoužíva, a zaviedli procesy, ktoré

zaistia neustále zvyšovanie kvality ich poskytovania.

Projektový zámer a CBA sú k dispozícii v nižšie uvedených dokumentoch.

Pripomienky k projektovej dokumentácii je možné zaslať v dole uvedenom formulári na e-mailovú adresu liliana.hausnerova@zilina.sk do 20.4.2022, 20:00 hod.