Pridelené byty v zmysle Uznesenia č. 256/2017

Rodina, život, bývanie