Preskúšanie prevádzkyschopnosti systému varovania obyvateľstva

Bezpečnosť

Odbor krízového riadenia Okresného úradu Žilina oznamuje, že dňa 9. februára 2024 o 12,00 hodine bude vykonané  pravidelné hlasité preskúšanie prevádzkyschopnosti systému varovania obyvateľstva dvojminútovým stálym tónom elektromotorických sirén.