Prekročenie denných limitných hodnôt PM10 v ORKO územie mesta Žilina

Prekročenie denných limitných hodnôt PM10 v ORKO územie mesta Žilina