Predaj - osobný automobil Mercedes Benz, 211, E 320 4-MATIC

Predaj a prenájom

Predmet predaja: Mesto Žilina odpredá osobný automobil Mercedes Benz, 211, E 320 4-MATIC, objem motora – 3.2, výkon motora – 165 kW, typ prevodovky – automat, farba – čierna metalíza, ročník – 2004, stav tachometra – 346 980 km, STK a EK do 08/2018. Kúpna cena – bude vybratá najvyššia ponúkaná cena. Písomné ponuky na kúpu vozidla treba podať osobne do podateľne MsÚ alebo poštou na adresu: Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina v zalepenej obálke s heslom „odpredaj Mercedes Benz ZA 002 CC – neotvárať“ v lehote do 20.4. 2018, do 9.hod.

Kontakt: 041/706 36 08, jozef.bela@zilina.sk