Predaj - osobný automobil Kia Ceed diesel 1.4

Predaj a prenájom

Predmet predaja: Mesto Žilina odpredá osobný automobil Kia Ceed diesel, objem motora – 1.4 , výkon motora –77 kW, typ prevodovky – manuál, farba – biela, ročník – 2007, stav tachometra – 214 943 km, automobil je nepojazdný, je nutná kompletná oprava motora, výmena riadiacej jednotky a tlmičov, oprava riadenia a nápravy. Písomné ponuky na kúpu vozidla treba podať osobne do podateľne MsÚ alebo poštou na adresu: Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina v zalepenej obálke s heslom „odpredaj Kia Ceed ZA X229 – neotvárať“ v lehote do 12.12.2017, do 9.hod.

Kontakt: 041/ 70 63 608, jozef.bela@zilina.sk