Predaj - osobný automobil Citroen Jumper 2.0 HDi,

Predaj a prenájom

Predmet predaja: Mesto Žilina odpredá osobný automobil Citroen Jumper, objem motora – 2.0 HDi, výkon motora – 62 kW, typ prevodovky – manuál, farba – červená, ročník – 2004, stav tachometra – 165 910 km, STK a EK do 05/2019. Technický stav – vozidlo pojazdné s viditeľnou koróziou. Písomné ponuky na kúpu vozidla treba podať osobne do podateľne MsÚ alebo poštou na adresu: Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina v zalepenej obálke s heslom „odpredaj Citroen Jumper ZA 029 GE – neotvárať“ v lehote do 26.3.2018, do 9.hod.

Kontakt: 041/706 36 08, jozef.bela@zilina.sk