Predaj - osobný automobil Citroen C5 2.0 HDI

Predaj a prenájom

Predmet predaja: Mesto Žilina odpredá osobný automobil Citroen C5 2.0 HDI, výkon motora – 80 kW, farba – zelená metalíza, ročník – 2003, stav tachometra – 239 595 km, Písomné ponuky na kúpu vozidla treba podať osobne do podateľne MsÚ alebo poštou na adresu: Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina v zalepenej obálke s heslom „odpredaj Citroen C5 – neotvárať“ v lehote do 7.12.2015, do 12.hod.

Kontakt: 041/706 36 08, jozef.bela@zilina.sk