Predaj - osobný automobil Citroen Berlingo 1,6

Predaj a prenájom

Predmet predaja: Mesto Žilina odpredá osobný automobil Citroen Berlingo, objem motora – 1.6 , výkon motora –55 kW, typ prevodovky – manuál, farba – biela, ročník – 2008, stav tachometra – 183 266 km, automobil je nepojazdný, je nutná kompletná oprava motora, oprava riadenia a nápravy, výmena výfuku a tlmičov. Písomné ponuky na kúpu vozidla treba podať osobne do podateľne MsÚ alebo poštou na adresu: Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina v zalepenej obálke s heslom „odpredaj Citroen Berlingo ZA X241 – neotvárať“ v lehote do 7.12.2018, do 9.hod.

Kontakt: 041/ 706 36 08, jozef.bela@zilina.sk