Predaj - osobný automobil Citroen Berlingo 1.4 benzín

Predaj a prenájom

Predmet predaja: Mesto Žilina odpredá osobný automobil Citroen Berlingo 1.4 benzín, výkon motora – 55 kW, farba – červená, ročník – 2005, stav tachometra – 144 800 km, kategória N1, STK a EK do 07/2019. Písomné ponuky na kúpu vozidla treba podať osobne do podateľne MsÚ alebo poštou na adresu: Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina v zalepenej obálke s heslom „odpredaj Citroen Berlingo ZA 360 FH“ – neotvárať“ v lehote do 13.10.2017, do 9.hod.

Kontakt: 041/706 36 08, jozef.bela@zilina.sk