Pravidelné preskúšanie prevádzkyschopnosti systému varovania obyvateľstva

Bezpečnosť

Odbor krízového riadenia Okresného úradu Žilina oznamuje, že dňa 14. januára 2022 o 12,00 hodine bude vykonané pravidelné preskúšanie prevádzkyschopnosti systému varovania obyvateľstva dvojminútovým stálym tónom elektromotorických sirén.

Hlásna skúška elektronických sirén sa vykonáva v mesiaci marec, jún, september a december v roku 2022. V ostatných mesiacoch sa vykonáva len tichá skúška.