Pravidelné preskúšanie prevádzkyschopnosti systému varovania obyvateľstva

Bezpečnosť

Vážení občania!

Odbor krízového riadenia Okresného úradu Žilina oznamuje, že dňa 13. augusta 2021 o 12,00 hodine bude vykonané pravidelné preskúšanie prevádzkyschopnosti systému varovania obyvateľstva dvojminútovým stálym tónom elektromotorických sirén.

Hlásna skúška elektronických sirén sa vykonáva v mesiaci apríl a jún. V ostatných mesiacoch sa vykonáva len tichá skúška.