Pravidelné preskúšanie prevádzkyschopnosti systému varovania obyvateľstva

Bezpečnosť

Vážení občania!

Odbor krízového riadenia Okresného úradu Žilina oznamuje, že dňa 13. januára 2023 o 12,00 hodine bude vykonané pravidelné preskúšanie prevádzkyschopnosti systému varovania obyvateľstva dvojminútovým stálym tónom elektromotorických sirén.

Hlásna skúška elektronických sirén sa vykonáva v mesiaci marec a jún a september a december v roku 2023. V ostatných mesiacoch sa vykonáva len tichá skúška.