Pracovné miesto na pozíciu : pomocná sila do ŠJ - Základná škola s materskou školou, Dolná Trnovská 36, 010 01 Žilina

Zamestnanie v samospráve

Predpokladaný termín nástupu:  26.2.2024

Úväzok: 0,85 zástup počas PN (3 mesiace a viac)

Kvalifikačné požiadavky:

–           vyučená/ý v odbore, alebo osvedčenie o odbornej spôsobilosti

Platové podmienky:  v súlade s platnou legislatívou.

Ďalšie požiadavky:

–           flexibilita

–           komunikatívnosť

–           zodpovednosť

Žiadosti je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou  do 20.02.2024  na adresu

Základná škola s materskou školou

Dolná Trnovská 36, 010 01 Žilina

alebo na e-mail: riaditel.zstrnove@gmail.com

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané, skartované.

Vybraní uchádzači budú pozvaní na pracovný pohovor.