Pozvanie k pracovnému strernutiu k príprave strategického dokumentu ,,Komunitný plán sociálnych služieb mesta Žilina 2019-2023

Sociálne služby

Mesto Žilina pozýva na verejnú diskusiu/ pracovné stretnutie k príprave aktuálneho strategického dokumentu ,,Komunitný plán sociálnych služieb mesta Žilina 2019-2023“, ktoré sa uskutoční dňa 21. marca 2019 o 14.00 v Malej zasadačke Mestského úradu. Vaše pripomienky k obsahu pracovnej verzie Komunitného plánu môžete zasielať do 21.3.2019 na Odbor sociálny a bytový MsÚ p. Číkovej, na e-mailovú adresu: miriam.cikova@zilina.sk