Poradovník žiadostí o pridelenie nájomného bytu k 31.8.2023

Rodina, život, bývanie