Poradovník žiadostí o pridelenie nájomného bytu k 31.7.2023

Rodina, život, bývanie