Poradovník žiadostí o pridelenie nájomného bytu k 31.5.2021