Poradovník žiadostí o pridelenie nájomného bytu k 31.12.2021