Poradovník žiadostí o pridelenie nájomného bytu k 31.10.2021