Poradovník žiadostí o pridelenie nájomného bytu k 31.08.2022