Poradovník žiadostí o pridelenie nájomného bytu k 31.05.2022