Poradovník žiadostí o pridelenie nájomného bytu k 31.01.2022