Poradovník žiadostí o pridelenie nájomného bytu k 30.6.2021