Poradovník žiadostí o pridelenie nájomného bytu k 30.4.2021