Poradovník žiadostí o pridelenie nájomného bytu k 30.11.2022