Poradovník žiadostí o pridelenie nájomného bytu k 30.04.2022