Poradovník žiadostí o pridelenie nájomného bytu k 28.2.2021