Oznámenie o zámere schváliť prebytočnosť majetku mesta - sortiment dreva

Predaj a prenájom