Oznámenie o zámere prenajať majetok priamym prenájmom

Predaj a prenájom

Predmet nájmu: Miestnosť na poschodí so samostatným vchodom o výmere cca 6 m2 budovy Materská škola, Cesta k vodojemu 386/4, so sídlom Cesta k vodojemu 386/4010 03 Žilina, IČO: 37905121.