Oznámenie o zámere prenajať majetok priamym prenájmom

Predaj a prenájom