Oznámenie o zámere predať sortimenty surového dreva

Predaj a prenájom

Predmet predaja: listnatá vláknina tvrdá v 5m dĺžkach – drevina jaseň