Oznámenie o zámere predať sortimenty surového dreva