Oznámenie o zámere predať sortimenty surového dreva

Predaj a prenájom

Predmet predaja: ihličnatá vláknina v 5m dĺžkach – drevina smrek