Oznámenie o zámere predať majetok priamym predajom

Predaj a prenájom