Oznámenie o zámere predať majetok mesta priamym predajom

Predaj a prenájom

Predmet predaja
sortimenty surového dreva listnaté, výrezy III.C piliarske výrezy, V. vláknina na chemické spracovanie, VI. palivové drevo