Oznámenie o zámere predať majetok mesta priamym predajom

Predaj a prenájom

Predmet predaja: 10 ks listinných kmeňových akcií na meno emitovaných MšHK Žilina, a.s.