Oznámenie o zámere predať majetok mesta priamym predajom

Predaj a prenájom

Predmet predaja: osobný automobil Audi A8 Long 3.0 TDi V6 Quattro, ročník 2015