OZNÁMENIE o začatí konania v zmysle § 47 ods.3) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

Rozhodnutia o výruboch

OZNÁMENIE o začatí konania v zmysle § 47 ods.3) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

https://www.rajecke-teplice.info/pages/vyrub-drevin-oznamenie-o-zacati-konania-datum-zverejnenia-21-08-2023mm

https://www.rajecke-teplice.info/pages/vyrub-drevin-oznamenie-o-zacati-konania-datum-zverejnenia-21-08-2023