OZNÁMENIE o začatí konania v zmysle § 47 ods.3) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

Rozhodnutia o výruboch

OZNÁMENIE o začatí konania v zmysle § 47 ods.3) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

https://www.lietavskalucka.sk/?id_menu=96571&module_action__440535__id_ci=485080#m_440535