OZNÁMENIE o začatí konania v zmysle § 47 ods.3) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

Oznámenia o výruboch

OZNÁMENIE   o začatí konania v zmysle § 47 ods.3) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny