Oznámenie o začatí konania v zmysle § 47 ods. 3) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

Oznámenia o výruboch

Oznámenie o začatí konania v zmysle § 47 ods. 3) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

Elektronická úradná tabuľa – Oznámenie o začatí konania v zmysle § 47 ods. 3) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny – Oficiálna stránka obce Teplička nad Váhom (teplickanadvahom.sk)