Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Školstvo

riaditeľ/riaditeľka Základnej školy, Lichardova 24, 010 01 Žilina