Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Školstvo

riaditeľ/riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Do Stošky 8, 010 04 Žilina