Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Školstvo

riaditeľ/riaditeľka Základnej školy, Slovenských dobrovoľníkov 122/7, 010 03 Žilina