Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže - prenájom verejného priestoru na Mariánskom námestí

Predaj a prenájom