Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže - prenájom obslužno-technického objektu v Lesoparku Chrasť

Predaj a prenájom